Nawigacja

Szkoła Podstawowa 9

ZSP1 - powołanie, hymn

POWOŁANIE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

Na mocy Uchwały Nr 0150/XXI/439/2004 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2004 roku Przedszkole nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 9 w Tychach
zostały połączone w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach.
Zespół Szkolno-Przedszkolny istnieje od dnia 1 września 2004 roku.

     

 

      SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  położona w zielonej dzielnicy Wilkowyje to miejsce bezpieczne, interesujące, zdrowe i przyjazne dzieciom, rodzicom oraz środowisku. Naszym dążeniem jest wyposażenie uczniów w umiejętności i wiedzę niezbędne do podejmowania właściwych wyborów życiowych, kształtowanie osobowości uczciwej, dobrej, mądrej i twórczej. Realizacji powyższych celów sprzyja wyjątkowy rodzinny klimat szkoły, wykwalifikowana kadra stosująca nowoczesne metody nauczania m.in. naukę poprzez bezpośrednie doświadczenie, specjalistyczna opieka w świetlicy w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców, stołówka zapewniająca zdrowe i smaczne posiłki, nauczanie w systemie jednozmianowym oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności, a także wspomagających indywidualny rozwój dziecka.

  Hymn Szkoły Podstawowej nr 9

"MARSZ SKAUTÓW"
   Władysław Bełza


Święta miłości kochanej ojczyzny,
Oto w twą służbę wchodzi hufiec nasz!
Od lat najmłodszych do późnej siwizny,
Pragnie przy tobie czujną trzymać straż!

Ref.: Równajmy krok, wytężmy wzrok! Czy gdzie się podstęp nie kryje?
  Uderzmy w ton, silny jak dzwon. Polska niech żyje! niech żyje!

Pragniemy spajać nadziei ogniwa,
Że nam zwycięstwo da nabyty hart;
Że i ty z nami żyć będziesz szczęśliwa,
I każdy syn twój będzie ciebie wart.

 

     Atuty naszej szkoły: dobre wyposażenie, baza sportowo-rekreacyjna, place zabaw, Ogród Tajemnic Przyrody, ekologia, współpraca ze Śląskim Ogrodem Botanicznym, zespół teatralny Wilkowyjki, atrakcyjne wycieczki kulturalno-edukacyjne , realizacja programów wzmacniających bezpieczeństwo dzieci - „Kabecjanie dają radę”, programów autorskich np. ”Zdrowie z przyrody”, udział w projektach unijnych rozwijających inteligencje wielorakie - „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” oraz rozwijających kompetencje językowe, matematyczne i przyrodnicze -„Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy”. Dzieci sześcioletnie, jak i wszyscy uczniowie podejmujący u nas naukę, bezpiecznie i łagodnie aklimatyzują się w szkolnym środowisku, co sprzyja ich rozwojowi oraz osiąganiu sukcesów.

     Certyfikaty: Szkoła z klasą, e-Twinning, OPERON, Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
    ul. Leśna 66
    43-100 Tychy
    Dzielnica: Wilkowyje
  • 32 227 22 40

Galeria zdjęć