• OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


        Школи в Тихах готові прийняти

   дітей-біженців з України

    


   Zespół Szkolno-Przedszkolny istnieje od dnia 1 września 2004 roku. Na mocy Uchwały Nr 0150/XXI/439/2004 Rady Miasta Tychy
   z dnia 27 maja 2004 roku Przedszkole nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 9 w Tychach
   zostały połączone w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach.

   Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych:

   Informacja_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych_-_rodzice.docx

   Informacja_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych_-_osoby_upowaznione_do_odbioru_dziecka.docx

    


   SEKRETARIAT CZYNNY7:30 - 15:30
   SPRAWY DO ZAŁATWIENIA W SEKRETARIACIE:

   • zapisanie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach.
   • zapisanie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach w trakcie trwania nauki (np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
   • składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły, pisemnej informacji o realizacji obowiązku szkolnego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach
   • rekrutacja elektroniczna do Przedszkola nr 2 w Tychach.
   • rekrutacja elektroniczna do szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach.
   • wyrabianie legitymacji uczniowskich dla uczniów uczęszczających do naszej szkoły.
   • wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 dzieci 6-letnich.
   • stypendia uczniowskie za osiągnięcia w nauce.      

     

    

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Aktualny czas

   Poniedziałek 26.09.2022
  •  

    

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
   • zsp1@oswiata.tychy.pl
   • 32 227 22 40 887 456 252
   • ul. Leśna 66 43-100 Tychy Dzielnica: Wilkowyje Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych