• REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

    Regulamin_wolontariatu_ZSP1_Tychy_(1).docx


    UDZIAŁ W AKCJI CHARYTATYWNEJ A WOLONTARIAT

    Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji nadesłanej z Tyskiego Centrum Wolontariatu:

    https://fb.watch/4b0mq2NurF


    Szanowni Państwo,

    Tyskie Centrum Wolontariatu poszukuje wolontariuszy do pomocy osobom zagrożonym koronawirusem, mi.n w zakresie wsparcia w zrobieniu zakupów, wyprowadzaniu psa na spacer czy dostarczaniu lekarstw, itp.

    Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród uczniów i rodziców (m.in za pomocą dziennika elektronicznego). Można również zamieścić informacje na stronach internetowych Szkół. Szczegóły dot. wolontariatu dostępne są na stronie: https://razemtychy.pl/tyskie-centrum-wolontariatu/aktualnosci-tcw/3482-oferta-koronapomoc-2


    WOLONTARIAT

    W Naszym mieście rozpoczęło działalność Tyskie Centrum Wolontariatu, prowadzone na zlecenie Urzędu Miasta Tychy przez fundację Internationaler Bund Polska. Celem działania Centrum jest pośredniczenie pomiędzy młodzieżą chętną do zaangażowania się w wolontariat, zdobywanie nowych doświadczeń z organizacjami i instytucjami, w których jest potrzeba takich działań oraz tworzenie bazy tyskich wolontariuszy oraz bazy ofert pracy wolontariackiej.
    Oferty pracy dla wolontariuszy są publikowane na stronie https://razemtychy.pl/tyskie-centrum-wolontariatu oraz na stronie FB @Tyskie Centrum Wolontariatu, a także są dostępne w biurze TCW.
    Centrum zaprasza do zgłaszania się do animatora Tyskiego Centrum Wolontariatu.
    Na spotkaniu zostają przedstawione prawa i obowiązki wolontariusza, omówione obszary zainteresowań, zasoby oraz pomysły na działania.
    Na tej podstawie Centrum stara się dopasować oferty wolontariatu do potrzeb i możliwości młodzieży.
    UWAGA: Uczeń od 13 roku życia (za zgodą rodziców) może uczestniczyć w wolontariacie samodzielnie, a dzieci młodsze pod opieką, np. Koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu.

    więcej:

    https://razemtychy.pl/tyskie-centrum-wolontariatu


    WOLONTARIAT NA ŚWIADECTWIE

    Informujemy, że na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
    • uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –
    w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

     ale także

    • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu,
    lub środowiska szkolnego.


    Decyzję w sprawie zasadności wpisania uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły osiągnięć z zakresu aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego, podejmuje szkoła, którą uczeń kończy.
    W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie dokonuje się na podstawie zaświadczenia od opiekuna tej organizacji. 

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
   • zsp1@oswiata.tychy.pl
   • 32 227 22 40 887 456 252
   • ul. Leśna 66 43-100 Tychy Dzielnica: Wilkowyje Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych