• MISJA

    „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

    Heraklit z Efezu

    Nasza szkoła kształci i wychowuje na miarę XXI wieku. Pomagamy dzieciom w odkrywaniu świata. Jesteśmy liderem w dziedzinie nowoczesnej edukacji. Realizujemy potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego.

    W swoich działaniach kierujemy się takimi wartościami jak:

    prawda, dobro, piękno, wolność, mądrość, poczucie tożsamości, szacunek dla tradycji i kultury, patriotyzm, tolerancja, poczucie godności, poszanowanie godności i praw człowieka, poczucie przynależności do narodu i społeczności, aktywność, wolność, sprawiedliwość, prawość, dialog, pokój, godność, empatia, nauka, rodzina, wiara

    WIZJA

    Jesteśmy placówką publiczną. Dążymy do tego, by:

    Nasi uczniowie - byli dobrze przygotowani do dalszej nauki i  życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.

    Ich rodzice -aktywnie uczestniczyli w życiu  szkoły i współtworzyli ją.

    Pracownicy szkoły – odnosili sukcesy, odczuwali satysfakcję z pracy, a także z powodu zatrudnienia w tej placówce, 

    Szkoła - była nowoczesna, innowacyjna, uznawana w środowisku, dająca możliwość wszechstronnego rozwoju. W działaniu opierająca się na partnerstwie i współdziałaniu uczniów, nauczycieli i rodziców, ucząca mądrze korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii, rozwijająca u dzieci kreatywność, ciekawość świata, przekazująca uczniowi wiedzę i pokazująca jej stronę praktyczną w sposób spersonalizowany - dopasowany do możliwości dziecka oraz jego preferencji.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
   • zsp1@oswiata.tychy.pl
   • 32 227 22 40 887 456 252
   • ul. Leśna 66 43-100 Tychy Dzielnica: Wilkowyje Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych