• 2022/2023

     Szanowni Rodzice,

     Na Rok Szkolny  2022/2023 Rada Rodziców naszej szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w TUZ Ubezpiecznia

     Wybrane zostały  warianty ubezpieczenia:

     • ze składką 35 zł na sumę 20 tysięcy złotych
     • ze składką 50 zł na sumę 40 tysięcy złotych
     • ze składką 99 zł na sumę 85 tysięcy złotych

     Ubezpieczenie działa 24/H  na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach.

     Instrukcja Zakupu Ubezpieczenia:

     Aby dokonać zakupu ubezpieczenia wystarczy wykonać przelew na wybraną kwotę 35 zł lub 50 zł lub 99 zł na wskazany poniżej numer konta w tytule podać imię i nazwisko dziecka. 

     TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
     ul. Domaniewska 41
     02-672 Warszawa

     69 2490 0005 0000 4000 6107 0969

     35 zł  lub 50 zł lub 99 zł 
     w tytule imię nazwisko dziecka 

     Polisa obowiązuje od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

     Wpłaty można dokonywać do 26 października 2022 r. 

     W razie jakichkolwiek pytań dot. oferty i sposobu zgłoszenia wniosku proszę dzwonić do opiekuna szkoły numer znajduje się na instrukcji zgłoszenia szkody. 

     Kontakt do Opiekuna

     Bielak Michał

     kom. 795-617-067

     m.bielak@ubezpieczony.net.pl

      


     2021/2022

     Szanowni Państwo!
     Miło nam jest poinformować o przebiegu kiermaszu świątecznego. W sumie ze sprzedaży ozdób pozyskano 1086 zł. Zgodnie z decyzją Dyrekcji ZSP1 (50% kwoty ze sprzedaży zostaje na koncie Rady Rodziców a 50% trafia do klasy), rozliczenie przedstawia się następująco:
     PRZEDSZKOLE: dla każdej grupy: 64,30 zł
     KLASA I: dla klasy: 104,20 zł
     KLASA II: dla klasy: 25,7 zł
     KLASA III: dla klasy: 27,7 zł
     KLASA IV: dla klasy: 43,20 zł
     KLASA V: dla klasy: 8,20 zł
     KLASA VI: dla klasy: 26,20 zł
     KLASA VIIa: dla klasy: 25,70 zł
     KLASA VIIb: dla klasy: 53,20 zł
     KLASA VIII: dla klasy: 28,20 zł

     15 złotych ze sprzedaży stroika bez wskazania klasy zostaje na koncie Rady Rodziców.
     Szkoła zebrała 582 złotych
     Przedszkole zebrało 352 złotych
     137 złotych z dodatkowej sprzedaży stroików w przedszkolu zostało równo podzielone (po potrąceniu 50%) na 9 klas szkolnych i 3 grupy przedszkolne.

     Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w tym przedsięwzięciu!

      

     Krystyna Ponińska-Owczarek


     Szanowni Rodzice,

     Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich Rodziców dowożących dzieci do szkoły i przedszkola, o przestrzeganie dopuszczalnej prędkości w naszej dzielnicy 20 km/h.

     Prosimy również o dostosowanie prędkości na drodze do panujących warunków w deszczowe dni. Nie każda droga prowadząca do szkoły ma chodnik, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ulicy Szkolnej.

     Dziękujemy za okazane zrozumienie.

      

     Serdecznie dziękuję!

     Krystyna Ponińska-Owczarek

      


     Szanowni Państwo

      

     Informujemy, że Rada Rodziców dnia 06 października 2021 r. wybrała nowe prezydium w składzie :

      

     przewodnicząca

     Krystyna Ponińska - Owczarek

     z-ca przewodniczącej

     Joanna Urbaniec

     skarbnik

     Agnieszka Nalborczyk

      

     Jak Państwo doskonale wiecie to, jak wygląda w naszej placówce zależy od wielu czynników między innymi od Nas, naszego zaangażowania, woli i naszych dobrowolnych składek. Z Państwa pomocą będziemy w stanie zrealizować wiele dobrych inicjatyw, które pomogą naszym dzieciom. Liczymy tutaj nie tylko na opłacane składki,  ale i pozytywne odpowiedzi na apele, które RR będzie do Was kierować.

     Rada Rodziców prosi o wpłacenie jednorazowej składki w wysokości 40 zł na jedno dziecko, na rok szkolny 2021/22. Zebrane pieniądze będą wydatkowane na bieżące potrzeby naszych uczniów i przedszkolaków, takie jak konkursy i nagrody, wydarzenia kulturalne i sportowe oraz dojazdy do nich, upominki okazjonalne, doposażenie szkoły itp.

     Przewodnicząca Rady Rodziców

     Krystyna Ponińska-Owczarek


     2020/2021

     Informujemy, że od grudnia 2020 roku Rada Rodziców korzysta z obsługi nowego konta bankowego.

     Równocześnie dotychczasowy rachunek został zamknięty. Wszelkie zaległe bądź przyszłe wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

     Rada Rodziców w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Tychach

     Ul. Leśna 66 43-100 Tychy

     Nowy numer konta Rady Rodziców:

     81 1090 1652 0000 0001 4723 4698


     Informujemy, że termin kolejnego spotkania Rady Rodziców został ustalony na przełom stycznia i lutego 2021 roku. W razie potrzeby proszę kontaktować się z członkami prezydium rady poprzez Librusa.


     Życzymy wszystkim Wesołych Mikołajek oraz Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Większość z nas spotka się w szkolnych progach dopiero w Nowym Roku, a dla tych którzy są na miejscu Rada Rodziców sfinansowała upominki, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

     Zakupiliśmy pomoce dydaktyczne, klocki i zabawki dla każdej grupy przedszkolnej.

     Zakupiliśmy  też sprzęty kuchenne w postaci patelni i brytfann.

           

     A to jeszcze wspomnienia z zeszłego roku szkolnego. Jak co roku Rada Rodziców zakupiła wyprawki dla przedszkolaków z najstarszej grupy, którzy rozpoczynają przygodę ze szkołą, zawierającą teczkę oraz materiały papiernicze, które na pewno przydadzą się każdemu uczniowi.

       

     Została również zakupiona tkanina, mająca posłużyć za wystrój sali gimnastycznej na różnych uroczystościach, lub przesłonić  okna na potrzeby imprez wymagających zaciemnienia sali.


     Rada Rodziców zaprasza przewodniczących z 3-jek klasowych do wzięcia udziału w kolejnym zebraniu, które odbędzie się on-line, na platformie Teams w dniu 02.12.2020 r. o godzinie 17.30. Zamieszczamy plan tematów do poruszenia i czekamy na propozycje od Państwa.

     03_Porzadek_spotkania_RR__02.12.2020_AKO.doc


     Szanowni Państwo

     Dziękujemy za liczne wpłaty na konto Rady Rodziców.

     Spieszymy donieść, że już we wrześniu z zebranych pieniążków dokonaliśmy pierwszego zakupu – mopa ciśnieniowego.

     Mamy nadzieję, że już niebawem przedszkolaki będą mogły ponownie bezpiecznie spędzać czas na przedszkolnych dywanach!


     Szanowni Państwo
     Rada Rodziców informuje, że dziś (16.10.2020r.) mija wydłużony termin wpłat na ubezpieczenie dzieci.
     Przypominamy też, o wpłacie składki do budżetu Rady Rodziców w wysokości 30 zł. na jedno dziecko i dziękujemy rodzicom, którzy już tej wpłaty dokonali. 


     Szanowni Państwo

     Informujemy, że Rada Rodziców dnia 30 września 2020 r. wybrała nowe prezydium w składzie :

      

     przewodnicząca

     Aleksandra Koronowska

     z-ca przewodniczącej

     Aleksandra Pruszyńska

     skarbnik

     Agnieszka Nalborczyk

      

      

     Z uwagi na obecną sytuację, tradycyjne zebrania Rady Rodziców zostały zawieszone, jednak postaramy się zorganizować spotkanie online dla chętnych rodziców. Informacja o terminie (początek grudnia) zostanie rozesłania poprzez librusa do trójek klasowych.

      


     Rada Rodziców prosi o wpłacenie składki w wysokości 30 zł na jedno dziecko, na rok szkolny 2020/21. Zebrane pieniądze będą wydatkowane na bieżące potrzeby naszych uczniów i przedszkolaków, takie jak konkursy i nagrody, wydarzenia kulturalne i sportowe i dojazdy do nich, upominki okazjonalne, doposażenie szkoły, drobne remonty itp.

     Konto Rady Rodziców:

     82 1240 1330 1111 0010 9684 2976

     (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz grupę przedszkolną lub klasę)


     INFORMACJA O UBEZPIECZENIU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     Przedłużenie terminu wpłat na ubezpieczenie - pismo:

     Ubezpieczenie_-_przedluzenie_terminu_AZ.pdf

     Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z pismem.

     Wybor_ubezpieczyciela_AZ.pdf

     owu_edu_plus_2020_od_01.06.2020.pdf

     Zal_nr_1_Postanowienia_szkoly_podstawowe(1).pdf

     Zal_nr_2_Postanowienia_zlobki_i_przedszkola(1).pdf


     Nowe konto Rady Rodziców zostało założone w Banku PKO z uwagi na przedstawienie najlepszej oferty i warunków. Nadano nowy numer konta:

      

     82 1240 1330 1111 0010 9684 2976

      

     Nowe konto służy do zbierania składek i funduszy rodziców na cele statutowe placówki w tym różnego rodzaju wyjazdy naszych dzieci na konkursy, olimpiady i przeglądy czy zakup różnego rodzaju materiałów umożliwiających sprawniejszą lub atrakcyjniejszą pracę z dziećmi.


     Informacje o wyzerowaniu i likwidacji konta RR:

     06_Likwidacja_konta_RR.pdf05_

     Wyzerowanie_Konta.pdf


     04_Podsumowanie_Kiermaszu_Bozonarodzeniowego.pdf


     Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

     Rada Rodziców pragnie i tą drogą złożyć podziękowania i ciepłe życzenia
     Spokojnych, Zdrowych i Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
     Wiele radosnych chwil, spokoju ducha, ciepła i miłości,

     która gdy dzielimy ją między innych cudownie się mnoży
     a w Nowym 2020 Roku mniej zawirowań i dużo satysfakcji z pełnionej misji.

           


     Rada Rodziców zasponsorowała wykonanie i montaż nowych folii na drzwi wejściowe. Liczymy nie tylko na efekt estetyczny ale i na zwrócenie uwagi dzieciom, że przy wejściu należy się przywitać. Mamy nadzieję, że inicjatywa przyniesie dobre owoce.

     INNE DZIAŁANIA SFINANSOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW:

       

     kanapy dla uczniów

     miś przytulanka dla grupy Krasnali

       

        

     hasła motywujące


     Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców,  które odbyło się 11 września br., w którego skład wchodzili przedstawiciele trójek rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów naszej szkoły, wyłoniono Prezydium Rady Rodziców i skład Komisji Rewizyjnej. Wybrano następujące osoby :

     Prezydium Rady Rodziców
     przewodnicząca          : Aleksandra Zdziebko - przedstawiciel kl. VII
     v-ce przewodniczący : Marcin Dejas - przedstawiciel gr. Krasnale
     skarbnik                       : Anita Wajda - przedstawiciel kl. VI


     Komisja rewizyjna :
     przewodnicząca         : Grażyna Kozok - przedstawiciel kl. III i Vb
     v-ce przewodniczący : Damian Błach - przedstawiciel kl. IV
     członek komisji           : Joanna Przeliorz - przedstawiciel gr. Poziomki

     Sugestie, prośby lub problemy do poruszenia prosimy o omówienie najpierw w ramach swoich grup / klas i poprzez swoich przedstawicieli przekazywać do Rady.

     Osoby chcące wspomóc działania Rady Rodziców na rzecz naszych dzieci i naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zapraszamy na spotkania, które będą się odbywać raz w miesiącu w środę o godz. 17.30. Terminy będą ustalane na poszczególnych spotkaniach i dopasowywane do możliwości czasowych rodziców i dostępności szkoły. Plan kolejnych zebrań będzie podawany z tygodniowym wyprzedzeniem.

     Kolejne zebranie Rady Rodziców ustalono na środę 9 października o godz. 17.30


     Ustalenie kwot składki na Radę Rodziców od każdego dziecka:

     Rada Rodziców na ostatnim spotkaniu dnia 29 maja 2019r. ustaliła wysokość składki na potrzeby naszych pociech. W tym roku jest to kwota 50 zł od każdego dziecka.
     Składka powinna być wpłacona najlepiej do końca września do skarbnika grupy z ramienia trójek grupowych/klasowych

     lub na konto Rady Rodziców podane na stronie internetowej szkoły.

     UWAGA : bardzo prosimy o podanie Imienia i nazwiska dziecka oraz klasy / grupy, do której uczęszcza dziecko aby ułatwić przyporządkowanie kwot do odpowiednich  grup

     KONTO RADY RODZICÓW:

     Konto Rady Rodziców zostało zamknięte.

     Nowe konto zostanie utworzone po rozeznaniu ofert.

     Składka jak co roku przeznaczona jest na cele statutowe naszego Zespołu w tym różnego rodzaju wyjazdy naszych dzieci na konkursy, olimpiady czy przeglądy. Zakup różnego rodzaju materiałów umożliwiających sprawniejszą lub atrakcyjniejszą pracę z dziećmi.

     W zeszłym roku był to zakup wielkiego pluszowego misia dla przedszkola, który miał pomóc maluchom przetrwać pierwszy trudny okres w przedszkolu), zakup wyprawki dla dzieci kończących edukację przedszkolną, ukwiecenie szkoły czy wykonanie ścian z hasłami motywującymi.

     Jak Państwo doskonale wiecie to, jak wygląda w naszej placówce zależy od wielu czynników między innymi od Nas, naszego zaangażowania, woli i naszych dobrowolnych składek. W tym roku próbujemy dla przedszkola pozyskać lampy oczyszczające powietrze. Dla szkoły planujemy zakup keybordu w celu rozśpiewania naszych dzieci oraz kanap do kącików rekreacyjnych na korytarzu górnym.

     Z Państwa pomocą będziemy w stanie zrealizować wiele dobrych inicjatyw, które pomogą naszym dzieciom. Liczymy tutaj nie tylko na opłacane składki,  ale i pozytywne odpowiedzi na apele, które RR będzie do Was kierować.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
   • zsp1@oswiata.tychy.pl
   • 32 227 22 40 887 456 252
   • ul. Leśna 66 43-100 Tychy Dzielnica: Wilkowyje Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych