• DYREKCJA I ADMINISTRACJA

    • Dyrekcja  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1: 
     Dyrektor mgr Małgorzata Szeligiewicz 
     Wicedyrektor mgr Dorota Mołdrzyk
      
      

     SEKRETARIAT CZYNNY7:30 - 15:30

     SEKRETARZE SZKOŁY:  mgr inż. Edyta Kuś,lic. Maria Rokstein

     KIEROWNIK GOSPODARCZY: mgr Dominika Bizacka


     SPRAWY DO ZAŁATWIENIA W SEKRETARIACIE:
     1. Zapisanie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach.
     2. Zapisanie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach w trakcie trwania nauki (np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
     3. Składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły, pisemnej informacji o realizacji obowiązku szkolnego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach
     4. Rekrutacja elektroniczna do Przedszkola nr 2 w Tychach.
     5. Rekrutacja elektroniczna do szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach.
     6. Wyrabianie legitymacji uczniowskich dla uczniów uczęszczających do naszej szkoły.
     7. Wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 dzieci 6-letnich.

     8. Stypendia uczniowskie za osiągnięcia w nauce.      

     INTENDENT ZSP 1:    mgr Urszula Wiśniewska
                                                                                                       

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
   • zsp1@oswiata.tychy.pl
   • 32 227 22 40 887 456 252
   • ul. Leśna 66 43-100 Tychy Dzielnica: Wilkowyje Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych