• Oferta Przedszkola

   •  

    PRZEDSZKOLE „NA KAŻDĄ POGODĘ”

    Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 do godz. 17.00.

    Godziny bezpłatne w ramach, których realizowana jest „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” obowiązują między 8.00 – 13.00.

    W placówce na miejscu działa kuchnia - oferujemy trzy świeże, urozmaicone, domowe posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.

    Dzieci otrzymują owoce i warzywa zgodne z normami żywieniowymi.

    Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje, którą wspiera miły personel obsługowy. 

    Mamy bogato wyposażone sale dydaktyczne.

    Każda sala wyposażona jest w oczyszczacz powietrza.

    W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne metody pracy.

    Doskonale przygotowujemy dziecko do podjęcia nauki w szkole.

    Uczymy języka angielskiego.

    Umożliwiamy udział w dodatkowych zajęciach dla chętnych dzieci takich, jak Drużyna Kangura.

    Bierzemy udział w konkursach.

    Bierzemy udział w kampaniach, programach i akcjach, m.in: Dzień Ziemi, Klub Zdrowego Przedszkolaka, Czyste powietrze wokół nas, 19 dni bez przemocy, Mogę! Zatrzymać Smog – Przedszkolaku złap oddech, Dzieci uczą rodziców, Nasz Śląsk, Robimy pozytywną atmosferę, Mały miś w świecie wielkiej literatury, Ekodrzewko

    Życie przedszkola urozmaicamy wewnętrznymi uroczystościami. Najbardziej popularne to: Dzień Pluszowego Misia, Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołaj, Spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny, Wielkanoc, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Pożegnanie Starszaków.

    Prezentujemy swoje umiejętności artystyczne na zewnątrz, np. w trakcie: Impresji Zimowych, podczas Prezentacji Artystycznych.

    Nasi wychowankowie systematycznie poznają bliższe i dalsze środowisko poprzez częste organizowanie wycieczek, m.in.: po okolicy, do lokalnych gospodarstw i zakładów pracy, na pocztę, do Mediateki, Muzeum Pożarnictwa, teatru.

    Dzieci uczestniczą w spotkaniach, m.in.: z policjantami, strażą miejską, reprezentantami różnych zawodów.

    Organizujemy zajęcia otwarte dla rodziców oraz spotkania indywidualne.

    Zachęcamy do udziału w zebraniach grupowych oraz spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin.

    Umożliwiamy na bieżąco konsultacje z logopedą oraz innymi specjalistami w miarę potrzeb.

    Rodzice naszych wychowanków mają możliwość współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez udział w pracach Rady Rodziców.

    Umożliwiamy uzyskanie informacji o swoim dziecku, podczas codziennych kontaktów z nauczycielami, a także poprzez dziennik elektroniczny.

     

    ZAJĘCIA DODATKOWE

    Organizujemy zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania dzieci:

    kulinarne,

    teatralne,

    artystyczne,

    rytmiczne,

    zajęcia z książką.

    Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ulicy Leśnej 66 jest zlokalizowane w północno-zachodniej części miasta Tychy, w zielonej i spokojnej dzielnicy Wilkowyje. 

    Dojazd do placówki ulicą Leśną od DK 44 i ulicy Mikołowskiej. Blisko przedszkola znajduje się parking. 

    Budynek przedszkola jest bezpieczny, wyposażony w monitoring wizyjny, posiada niezależne wejście otwierane przez domofon. 

    Zajęcia prowadzone są w trzech oddziałach (grupach) przedszkolnych. Każda grupa korzysta z odrębnej sali zajęć, przy czym wszystkie sale zajęć, szatnia i toalety usytuowane są na parterze.

    Jesteśmy świetnym rozwiązaniem dla rodziców mających dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - absolwenci Przedszkola nr 2 mają możliwość kontynuowania przygody z nauką w Szkole Podstawowej nr 9 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.


                     

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
   • zsp1@oswiata.tychy.pl
   • 32 227 22 40 887 456 252
   • ul. Leśna 66 43-100 Tychy Dzielnica: Wilkowyje Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych